Homestyling

När du vill sälja din bostad vill du göra det till bästa pris och antagligen så snabbt som möjligt. Båda dessa faktorer kan du påverka genom att göra en så kallad homestyling, eller homestaging, av din bostad. Många mäklare kan visa på att en bostad som förberetts på detta sätt inför försäljningen säljs snabbare, och ofta till ett högre pris. En prisskillnad runt 15 % är en siffra som ofta nämns. Värt att notera är att kostnaden för en stylist dessutom är en helt avdragsgill försäljningskostnad.

Man har med andra ord mycket att vinna på att anlita en proffsstylist. Det handlar om att de blivande köparna ska kunna uppleva din bostad från dess allra bästa sida och se sig själva bo där. Att de får rätt känsla redan vid entrén är mycket viktigt. Aroma Design arbetar både med rum ute och inne, så att du kan få en styling utifrån helheten. Vi hjälper dig att plocka fram den bästa sidan av din bostad, genom att göra mindre eller större förändringar som gör den mer attraktiv i köparens ögon.

Att allt ska vara välstädat, välputsat och att det luktar fräscht i alla utrymmen är en självklarhet och något du ombesörjer själv. När frågan kommer till vad man ska ta bort blir det svårare, då man ofta har personliga bindningar till sina saker. Att låta ett utomstående proffs ge dig råd kring detta är effektivt. Att vi dessutom med stor sannolikhet ser saker som bör åtgärdas, som den boende själv kanske inte längre ser, är ett stort plus. Då kan man undvika en del obehagliga överraskningar under visningen. Försäljningssituationen kan vara nog så krävande ändå.

När vi gör en homestyling så tar vi fasta på bostaden själv, och formger utifrån att det ska bli så intressant som möjligt i den potentiella köparens ögon. Målet är att skapa en vacker inredning som går i samklang med bostaden och framhäver dess värde, unikhet och läge. Vi utgår alltid ifrån de möbler som finns, tar bort personliga saker, byter ut det slitna mot nytt och kryddar med utsmyckning och blommor.

Vi anser att en homestyling inte behöver vara en modern och trendriktig utställning av de senaste nyheterna på designområdet, så att besökaren i princip alltid möter samma sak i alla stylade boenden. Vi vill hellre lyfta fram det personligt unika, och förmedla en varm upplevelse som är i samklang med hela bostaden, i ett bestående vackert och välkomnande intryck.

Varmt välkommen att kontakta Aroma Design för en vidare dialog kring hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.